EJP fake – sponsoru treniņš jeb uzņēmumi, saturieties, mēs jau nākam!

Iespējams, ka kādam no jums bija radies jautājums, ko tad dara „Tellus” treniņu grupa, jo pēc vasaras tā īsti nekas nebija dzirdēts par treniņu grupas aktivitātēm (nu, izņemot, protams, rudenīgo sasildīšanās pasēdēšanu, par kuru varējāt lasīt iepriekš). Tad nu, lūk, atbildu uz jūsu jautājumu – „Tellus” treniņu grupa visu šo laiku cītīgi un aktīvi strādāja, lai uzorganizētu treniņu par sponsoru piesaistīšanu.

Un piektdien, 23. oktobrī, darbs vainagojās ar panākumiem un Rīgas Ekonomikas augstskolā (labāk pazīstama kā „zviedri”) notika EJP fake – sponsoru treniņš. Sākotnēji treniņš bija iecerēts tika mūsu kolēģiem – EJP Latvija, bet laikā gaitā piepulcēja sev klāt arī interesentus no Rīgas Skolēnu domes, tādējādi izvēršoties ne tikai par lietderīgu treniņu savu prasmju attīstīšanai, bet arī par sadraudzības pasākumu starp „Tellus” un Rīgas Skolēnu domi.

TreEJP fake-sponsoru treninsniņš ilga tikai 3 stundas, bet tās bija tik produktīvas un interesantas, ka noteikti atsvēra visu dienu. Iesākumā visi ļoti uzmanīgi un aktīvi klausījāmies mūsu treneres Ingas Šteinertes (no uzņēmuma SIA DANONE) padomos par to, kas tad īsti ir sponsorēšana un kas ir ilglaicīgas sadarbības pamatā, bet pēc tam jau arī ķērāmies klāt pie praktiskās daļas. Izspēlējām simulāciju spēli – iejutāmies dažādu uzņēmumu un organizāciju tēlos un centāmies piesaistīt potenciālos sponsorus dažādiem projektiem. Arī šajā procesā mums neatsverami palīdzēja Inga, kas nebaidījās būt gan ļoti labestīga, gan arī barga un kritiska savos komentāros par redzēto.

Mēs, treniņa organizatori, sakām lielu PALDIES Ingai Šteinertei par sadarbību un visiem treniņa dalībniekiem par piedalīšanos un interesi un ļoti ceram, ka treniņā iegūtās prasmes un zināšanas jums noderēs arī dzīvē! Fotogrāfijas – galerijā!