top of page

Eiropas

Jauniešu

Parlaments

Eiropas

Jauniešu

Parlaments

Element19-02.png

Eiropas Jauniešu Parlaments (EJP) ir unikāla neformālās izglītības programma, kas apvieno jauniešus no visas Eiropas, lai diskutētu par Eiropas Savienībā un pasaulē aktuālām politiskām un sociālām problēmām. Lai arī debašu formāts ir balstīts uz Eiropas Parlamenta sesiju uzbūves principiem, EJP ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, sociālo iniciatīvu un jauniešu personīgo attīstību. 

Tellus ir oficiālā EJP pārstāvniecība Latvijā EJP Latvijas nacionālā komiteja. Katru gadu EJP Latvija organizē trīs reģionālās sesijas un vienu nacionālo konferenci, kas pulcē dalībniekus no vairākiem Latvijas reģioniem un visas Eiropas. EJP Latvijas pasākumos kā delegāti piedalās 8. līdz 12. klašu skolēni. 14 delegāti no Latvijas ik gadu tiek izvirzīti uz divām EJP starptautiskajām konferencēm.

 

Kā pasākumu organizatori, komiteju vadītāji, konferenču žurnālisti, viceprezidenti un prezidenti EJP pasākumos piedalās arī studenti un citi jaunieši līdz 25 gadu vecumam. Tellus biedri un aktīvisti apmeklē arī citu valstu sesijas un konferences, tādējādi popularizējot EJP Latvijas nacionālo komiteju. EJP Latvija ir atpazīta, kā viena no aktīvakajām pārmaiņu veidotāju kopienām visā EJP tīklā.

  • Piedalies EJP reģionālajā sesijā kā delegāts – katru gadu tiek rīkotas 2-3 reģionālās sesijas, kuru norises laiks tiek pielāgots skolēnu brīvlaikam.

  • Piesakies organizēt kādu pasākumu vai nu piesakoties jau izsludinātu pasākumu organizēšanai, vai piesakot kādu savu ideju, kuru vēlies īstenot.

  • Piesakies kādām no EJP oficiāļu lomām - sesijas žurnālista, komitejas vadītāja vai žūrijas lomās.

  • Nākamos pasākumus un to, kā konkrētāk tiem pieteikties, izziņojam mūsu Facebook un Instagram kontos, kā arī Tellus biedru informatīvajos e-pastos.

Element18-02.png

Kā Tu vari iesaistīties EJP?
 

bottom of page