EJP

Eiropas Jauniešu Parlaments ir unikāls starptautisks jauniešu forums un viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem. Projekta ideja tika radīta 1987. gadā Francijā kā Fontenblo (Fontainebleau) pilsētiņas skolēnu projekts, un kopš tā izveidošanas jau desmitiem tūkstošu jauniešu ir piedalījušies starptautiskās, reģionālās un nacionālās sesijās, atraduši draugus un nodibinājuši kontaktus visas Eiropas mērogā. Šobrīd Eiropas Jauniešu Parlaments sastāv no 32 nacionālajām organizācijām, kas apvieno tūkstošiem jaunu, aktīvu cilvēku.EYP Latvia logo

Lai arī debašu formāts ir balstīts uz Eiropas Parlamenta sesiju uzbūves principiem, EJP ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, sociālo iniciatīvu un jauniešu personīgo attīstību. Pasākumu mērķauditorija ir Eiropas jaunie pilsoņi, nākotnes sabiedrības veidotāji.

EJP ietvaros katru gadu norisinās vairāk nekā 50 nacionāla, reģionāla un starptautiska līmeņa sesiju. Tās dod jauniešiem iespēju izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ir aktuāli gan Eiropā, gan viņiem pašiem. Šajā procesā tiek uzlabotas viņu svešvalodu zināšanas un diskusiju prasmes, iegūti paziņas no visas Eiropas, iepazītas citas kultūras un uzzināts daudz jauna par sevi interesējošām tēmām. Eiropas Jauniešu parlamenta dalībniekiem ir iespēja pašiem personīgi piedalīties savas nākotnes sabiedrības veidošanā.

EJP mērķi ir:

•    dot jauniešiem iespēju brīvi izteikt viedokli par Eiropā aktuāliem jautājumiem.
•    veicināt aktīvu pilsonisko sabiedrību Eiropā un motivēt jauniešus iesaistīties politikā un lēmumu pieņemšanā.
•    attīstīt savstarpēju izpratni, starpkultūru dialogu, tolerantas sabiedrības veidošanos un viedokļu dažādību.