Element11-02.png

Ģenerālās

Asamblejas

Diena

Ģenerālās

Asamblejas

Diena

Element5-03.png
Element6-03.png

Kas tas ir?


GA Day jeb Ģenerālās asamblejas diena ir pasākums, kurā vienas dienas laikā ir iespēja pieredzēt Eiropas Jauniešu Parlamenta (EJP) sesiju. GA Day uzņem skolēnus no visas Latvijas, kuri darba grupās (komitejās) debatē par Eiropā aktuāliem problēmjautājumiem jau pieredzējušu EJP jauniešu vadībā. GA Day mērķis ir ne tikai iepazīstināt potenciālos EJP Latvija biedrus ar EJP konceptu, bet arī veicināt jauniešu interesi iesaistīties Eiropas Parlamentā apspriestu tēmu izzināšanā.

 

Kas tiek darīts un kā norisinās šie pasākumi?

GA Day norisinās angļu valodā un parasti sastāv no 2h komitejas jeb komandas saliedēšanās aktivitātēm, kuru laikā ir iespēja iepazīties ar saviem komandas biedriem. Tālāk turpinās ar 3h akadēmisko darbu, kurā savās komitejās ar tās vadītājiem ir iespēja diskutēt un kopīgi meklēt risinājumus Eiropā aktuālām politiskām un sociālām problēmām. Pasākums noslēdzas ar 2h Ģenerālo Asambleju, kurā komitējas prezentē un aizstāv savu paveikto darbu un atrastos risinājumus. 

 

Kā var iesaistīties?

 


Pasākumā aicinām piedalīties skolēnus vecumā līdz 19 gadiem. Neatkarīgi no tā, kur Tu atrodies un vai Tu jau esi bijis daļa no Tellus vai EJP pasākumiem, GA Day var piedalīties jebkurš interesents, kurš vēlas sevi izaicināt un pilnveidot, kā arī iegūt jaunu pieredzi un draugus. Nākamos GA Day pasākumus un to, kā konkrētāk tiem pieteikties, izziņojam mūsu Facebook un Instagram kontos, kā arī Tellus biedru informatīvajos e-pastos.

Element18-02.png
Element10-02.png