Valde

Tellus 15. valde

Ievēlēta 2017. gada 26. augustā

Alise Golovacka
Tellus prezidente

Emīls Vālbergs
Tellus Vice prezidents

Kārlis Logins
Tellus Valdes loceklis

Ričards Zaļmežs
Tellus Valdes loceklis

Zane Greta Grants
Tellus Valdes locekle